Sadabat 4

Proje Detayı

GENEL
Evler standart olarak aşağıdaki Özellikleri ihtiva eder.

BÖLÜM 1-BAHÇE
Genel bahçelerde peyzaj projesine göre gerekli inşaat imalatları, bahçe düzenlemesi ve bitkilendirilmesi yapılacaktır.

BÖLÜM 2-YAPI
Yapının karkası betonarmedir; taşıyıcı sistem, statik projesine uygun kolon , perde, kiriş ve betonarme döşemeden oluşmaktadır.

1 . Çelik Donatı
Betonarme yapıda kullanılan çelik donatı S 420a sınıfı betonarme çeliği olacaktır.

2 . Beton
Beton kalitesi en az C 25 ve C 30 beton sınıfına uygun olacaktır.

BÖLÜM 3 – DUVARLAR

Dış duvarlar “Isı Yönetmeliği” gereklerine uygun olarak delikli 13,5 tuğla duvar malzemesine ilaveten ekspande polistren levhalar kullanılarak ısı yalıtımı yapılacaktır.

Bölme duvarları 8,5 delikli tuğla duvar olacaktır.

Bodrum dış duvarları betonarme perde olacak, membran ile su yalıtımı yapılacak ve toprak ile membran arasına 5 cm ekspande polistren konulacaktır. BÖLÜM 4 – ÇATI

Çatılar, taşıyıcı konstrüksiyon üzerine ısı izolasyon tabakası ve mimariye uygun çatı kaplama malzemeleri ile inşa edilecektir.

Bütün oluk ve dereler PVC olacak ve yağmur inişleri, bütün çatı ve balkon suyunu atmaya yeterli olacaktır.